Kampanja haastaa puhumaan seurusteluväkivallasta

Toisenlainen totuus -kampanja 27.11.–3.12.2017: nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvaan väkivaltaan on puututtava 

Nuorten parissa tehtävässä työssä tulee usein puheeksi seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta, joka voi ilmetä fyysisenä ja henkisenä; esimerkiksi seurustelukumppanin painostamisena seksiin, mustasukkaisuutena, tönimisenä tai haukkumisena. Seurusteluväkivalta jää usein tunnistamatta sekä nuorelta itseltään että nuorten parissa toimivilta asiantuntijoilta ja muilta aikuisilta. 

Aikuisten välinen lähisuhdeväkivalta tiedostetaan ilmiönä jo melko hyvin, mutta nuorten välisissä suhteissa tapahtuvasta seurusteluväkivallasta puhutaan vielä liian vähän. Helsingin Yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016 -kyselyssä kolme prosenttia nuorista ilmoitti kokeneensa seurusteluväkivaltaa, mutta nuorten parissa toimivien tahojen asiakastyöstä saamien kokemusten perusteella seurusteluväkivaltaa kokeneiden todellinen määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi. Väkivalta ei kuulu mihinkään suhteeseen, eikä se ole ikään tai sukupuoleen sidonnaista.  

Maanantaina 27.11. käynnistyy Toisenlainen totuus -kampanja, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua nuorten välisestä seurusteluväkivallasta. Viikon pituista kampanjaa on järjestämässä kuusi nuorten parissa tiiviisti toimivaa järjestöä ja hanketta: Väestöliitto, Nuorten Exit, Pelastakaa lapset ry, Maria Akatemian Keijun varjo -hanke, Ensi- ja turvakotien liitto ja Rikosuhripäivystys. Kampanja sai alkunsa yhteisestä huolesta, kun asiakastyössä huomattiin, että nuoret tulevat usein pyytämään neuvoja seurusteluväkivallan tunnusmerkit täyttäviin tilanteisiin. 

 Toisenlainen totuus -kampanjan tavoitteena on saada näkyvyyttä ilmiölle ja nostaa seurusteluväkivalta puheenaiheeksi, jotta nuorten kynnys hakea apua väkivaltatilanteisiin madaltuisi ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset osaisivat puuttua tilanteisiin herkemmin. Viikon 48 aikana kampanjassa mukana olevat toimijat jakavat sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissaan seurusteluväkivaltaan liittyviä materiaaleja, jotka tarjoavat tietoa seurusteluväkivallasta ja sen erilaisista muodoista. Materiaalit ovat myös kootusti kampanjan Facebook-tapahtumasivulla. 

 Jaa kampanjan materiaaleja ja ota seurusteluväkivalta puheeksi nuorten kanssa – näin olet mukana murtamassa toisenlaista totuutta!